AUTORITZACIÓ MENORS

Els/Les menors que participin a la cursa hauran d'imprimir i portar la següent autorització firmada, sense la qual no podran prendre part a la prova:

AUTORITZACIÓ MENORS